15-19.02.2023 - Międzynarodowe spotkanie projektowe - posumowanie

W dniach 15 – 19 02.2023 r., w gminie Wyższej Szkoły  Planowania  Strategicznego zastosowania,   wprowadzono do udziału w  projekcie .

Poza gospodarzami, udziałami byli  przedstawiciele uczelni partnerskich z Czech i Słowacji .

Na ogólnodostępnym omówiono bieżące  sprawy dotyczące projektu oraz zaprezentowano platformę edukacyjną , na której  udostępniane są filmy instruktażowe  z napisami (w 4 językach) oraz algorytmy.

Ponadto  poruszono tematy  związane z  uszkodzeniami w programach  nauczania oraz kursach dla pielęgniarek.

Ustalono również zasady stosowania materiałów edukacyjnych (każda uczelnia w swoim kraju).

26-27.01.2023 - II Międzynarodowa Konferencja: „Wykorzystywanie metody nauczania na ogólne zdrowie i ratownictwo medyczne

W ramach realizacji projektu „Wykorzystywanie materiału metody nauczania na ogólne leczenie i ratownictwo medyczne” w dniach 26-27 01.2023 została zorganizowana druga międzynarodowa, która to miejsce jest na wydziale Zdrowia na Uniwersytecie w Presovie.
Organizatorami współpracy była Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w porozumieniu z partnerami. Tematem
przewodnim wystąpień podczas konferencji „Międzynarodowe badania medyczne” było zaprezentowanie efektów kształcenia uzyskanych przez uczestników uczestniczących w kursach „Pracownik służby zdrowia w sytuacji kryzysowej” oraz „Praca w zespołach medycznych w środowisku”.
Prelegenci z Czech, Słowacji , Polski a także z USA opracowali tematy związane z formą nauczania w różnych klasach na ogólne pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Celem konferencji było wspólne, międzynarodowe metody nauczania.
Uczestnicy są kandydatami każdego z Uczelni – wykładowcy oraz studenci a także osoby zaangażowane w działalność.

21-25 listopada, szkolenie w ramach projektu E-Nurems, pt „Praca w międzynarodowych zespołach medycznych”.

W dniach 21-25 listopada studenci pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego WSPS i Uniwersytetu w Preszowie (Słowacja) wzięli udział w szkoleniu realizowanym w ramach projektu E-Nurems, pt. „Praca w międzynarodowych zespołach medycznych”. Szkolenie realizowane było na Uniwersytecie im. Jana Ewangelisty w Usti nad Labem w Czechach.

On 26-30.09.2022 at the University of Prešov in Slovakia

“On 26-30.09.2022 at the University of Prešov in Slovakia, students of the partner Universities of the project (WSPS from Poland and Usti nad Labem from Czech Republic) took a training course “Health care worker in a crisis situation”

Spotkanie projektowe na platformie MS Teams

W dniu 12 września 2022 r. odbyło się spotkanie projektowe na platformie MS Teams. Omówione zostały dotychczasowe rezultaty i postępy w projekcie oraz uzgodniono dalsze działania dotyczące końcowej i podsumowującej realizacji założeń i zadań projektu.

Scientific journal Asclepius - Zeszyty Naukowe WSPS

In the latest issue of the scientific journal Asclepius – Zeszyty Naukowe WSPS (Tom II Nr 1 2022), apart from articles, there is information about the E-Nurems project and a short report from the international conference. You can check the number at the link: https://wsps.pl/organizacja-i-nauka/czasopismo Open Access: https://ojs.wsps.pl/index.php/ojs/issue/view/2

We recommend to read!

Our YouTube channel

You can check on YouTube channel lectures of our international E-nurems conference: “Nursing and emergency medical services – Online and Hybrid Learning”.

https://www.youtube.com/channel/UCJrg0OCGUuN4F5pwC8o6QnQ/featured

Local portals write about us!

On the website city of Dąbrowa Górnicza (Poland) there is a mention of the ongoing E-nurems project. Check it: https://dabrowagornicza.naszemiasto.pl/wsps-w-dabrowie-gorniczej-realizuje-projekt-ktorego-celem/ar/c1-8888471

Stay in touch with us!

Disseminating the project

In the latest issue of the Prešovská Univerzita v Prešove (University of Prešov in Slovakia) journal entitled “On Pulze” (May 2022), coordinators of the Slovak side of the project posted an article describing the implementation of E-Nurems project.

Educational conference "Nursing and emergency medical services-online and hybrid learning"

On 02 – 03/06/2022 in Chorzów, WSPS with Partners realized the first international project conference under title: “Nursing and Emergency Medical Services – Online and hybrid learning”.

The conference gathered representatives of various institutions and environments (researchers, workers, students etc.) from Poland, Czech Republic, Slovakia and even the United States. Participants could learn about the ongoing E-Nurems project, its goals and achievements to date.

  • As part of the discussion panel, each participant could speak, share their comments and indicate their own suggestions.
  • During coffee breaks, participants could freely discuss with the project implementers, who were willing to answer questions from the audience.
  • Active participation was reported by representatives of the District Chamber of Nurses and Midwives in Katowice, lawyers related to professional liability research, practitioners working in hospitals and emergency medical teams, and students.

The conference was divided into individual national panels, so that representatives from each country could present their observations related to the education process in the mentioned fields of study. There was also time for integration, exchange of experiences and knowledge !

Practical training of nursing and emergency medical services students

On August 30 – September 3, employees of Prešovská Univerzita v Prešove and Univerzita Jana Evangelista Purkyně v Ústí nad Labem visited the Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej. They was taking part in the course “Practical training of nursing and emergency medical services”, organized as part of our project E-NUREMS.
 
During the course, participants from the Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego, Prešovská Univerzita and Univerzita Jana Evangelisty Purkyně worked in two medical simulation centers. They had the opportunity to share their knowledge and practical skills related to teaching in conditions of low and high fidelity. The knowledge and skills acquired during the course will be applicable both in the daily teaching practice of academic teachers and in the creation of an interactive, multilingual coursebook – intellectual output in the project.
 
After the course, there was also time for integration and showing guests a part of the Silesian Voivodeship. Participants visited, among others, the Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe in Katowice (Voivodeship Emergency Medical Service Station), where they had the opportunity to learn about the organization of the emergency medical service system in Poland and talk about the competencies of an emergency medical service in each of the project countries.
 
It was a great time!

First Transnational Project Meeting

The First Transnational Project Meeting, implemented as part of our project, took place on 21st June 2021. During the meeting, we had the opportunity to discuss the most important issues regarding our future cooperation. Due to the constantly changing pandemic situation, the meeting was conducted online, via the Microsoft Teams platform. At the TPM participated eight teachers from Poland, seven teachers from Slovakia, and five teachers from the Czech Republic.
 
The meeting agenda included:
 
  • Presentation of the project assumptions and planned results

  • Discussion on the content of the interactive coursebook

  • Discussion on the technical aspects of creating intellectual outputs

  • Discussion on joint education programs

  • Discussion on the planned training for academic teachers

  • Question session

The meeting was an opportunity to discuss the actions that will be taken in the first place. There was also time for small talks and know each other. During the meeting, the assumed goals were achieved. The planned activities were reviewed, the expected results were discussed and the steps necessary to achieve them were identified. We hope that it was a good beginning to the wonderful partnership.

 
In August we all meet in Dąbrowa Górnicza!

International Project Meeting III

On April 25-29, 2022, staff from WSPS (Poland) and Prešovská Univerzita v Prešove (Slovakia) visited the Czech Republic at Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem. The meeting summarized the process of implementing a joint project.

International Project Meeting II

On 31.01.2022-04.02.2022 representatives of Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej and Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem visited the Prešovská Univerzita v Prešove in Slovakia. The participants of the trip visited the EMA training center, got acquainted with the specifics of the functioning of the Health Department of the Prešovská Univerzita v Prešove, the system of lifelong learning of paramedics and nurses, and as part of visiting facilities, they learned about the functioning of the selected ambulance service.